การทดสอบเชิงตัวแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์

Publish Year International Conference 1
2012 exทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบเชิงตัวแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์", The 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 18 - 19 ตุลาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย