การผลิตภาชนะบรรจุที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exChakkapat Aenglong, exSudatip Wararuksujja, exSirikanya Thongsamui, "Utilization of an edible algae, Cladophora glomerata (SARAI-KAI) as a fiber resource for cone-ice cream", The 3rd International Fisheries Symposium (ifs2013), 28-30 November 2013, Pattaya, Chonburi Province, Thailand., 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, ชลบุรี ประเทศไทย