การเสริมฤทธิ์ระหว่างน้ำมันกะเพราและเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC: กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์


แสดงความคิดเห็น

(0)