โครงการ Clean & Green Technology เพื่อเพิ่มผลิตภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี)