การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์


แสดงความคิดเห็น

(0)