การศึกษาชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของพุดดิ้งมอนไข่

Publish Year International Conference 1
2013 exIbthesum E-ae, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Types and Concentrations of Hydrocolloid on Quality of Canistel Pudding", 13th ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์