การจับคู่เอกลักษณ์ของยานพาหนะโดยใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบขดลวดเหนี่ยวนำ


แสดงความคิดเห็น

(0)