โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งเพื่อเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ