โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, "Two new species of Enarmoniini (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 3841, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014, หน้า 127-134
2012 exYoshimi Shinmura, exAlison K. S. Wee, exKoji Takayama, exTakeshi Asakawa, exOrlex Baylen Yllano, exSeverino G. Salmo III, exErwin Riyanto Ardli, exNguyen Xuan Tung, exNorhaslinda Binti Malekal, exOnrizal, exSankararamasubramanian Halasya Meenakshisundaram, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exM. Nazre Saleh, exBayu Adjie, exKhin Khin Soe, exEmiko Oguri, exNoriaki Murakami, exYasuyuki Watano, exShigeyuki Baba, exEdward L. Webb, exTadashi Kajita, "Development and characterization of 15 polymorphic microsatellite loci in Sonneratia alba (Lythraceae) using next-generation sequencing", Conservation Genetics Resources , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 811-814
2012 exShinmura, Y., exWee, A.K.S., exTakayama, K., exMeenakshisundaram, S.H., exAsakawa, T., exOnrizal, exAdjie, B., exArdli, E.R., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMalekal, N.B., exTung, N.X., exSalmo III, S.G., exYllano, O.B., exNazre Saleh, M., exSoe, K.K., exOguri, E., exMurakami, N., exWatano, Y., exBaba, S., exWebb, E.L., exKajita, T., "Isolation and characterization of 14 microsatellite markers for Rhizophora mucronata (Rhizophoraceae) and their potential use in range-wide population studies", Conservation Genetics Resources, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 951-954