การพัฒนาโฟมกลาสจากเศษแก้ว

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, รองศาสตราจารย์, "Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash as the Raw Materials", International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2013) , 11 - 13 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย