อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ช่วงการลุกติดไฟของก๊าซ LPG

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriratchanee Sirisawat , "Learning Equipment for the Flammability Limits of Liquefied Petroleum Gas", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, กันยายน 2012, หน้า 1316-1320