อนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และ ชีวภูมิศาสตร์ของปลาวงศ์ปลาช่อน

Publish Year International Journal 1
2006 exLi, X, inดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKumazawa, Y, "Molecular phylogenetic analyses of snakeheads (Perciformes : Channidae) using mitochondrial DNA sequences", ICHTHYOLOGICAL RESEARCH, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2006, หน้า 148-159