สภาพความเพียงพอของซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ต่อข้าวในดินนาภาคกลางและภาคตะวันตก