สภาพความเพียงพอของซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ต่อข้าวในดินนาภาคกลางและภาคตะวันตก

Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Suitable Silicon Extractant for Silicon Availability Indices in Some Lowland Soils", 13th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies, 12 - 15 ธันวาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย