การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exวิเชาวน์ แสงหิรัณวัฒนา, exสรรพฤทธิ์ มฤคทัต, exTsuyoshi Isshiki, "Feature Reduction for Feature-Based Video Stabilization", The Third International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2012) , 22 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย