การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์สำหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

Publish Year International Conference 2
2012 exLa-or Kovavisaruch, exVirach Sornleardlumvanich, exThatsanee Chalernporn, inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNitirat Iamrahong, "Evaluating and Collecting Museum Visitor Behavior via RFID", PICMET '12 Conference "Technology Management for Emerging Technologies", 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2012, Vancouver แคนาดา
2012 exLa-or Kovavisaruch, exVirach Sornleardlumvanich, inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNitirat Iamrahong, exGuntapon Prommoon, "Interexchange Museum Database via Web Service", 2012 Service Research and Innovation Institute Global Conference, 24 - 27 กรกฎาคม 2012, Silicon Valley, San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา