การแยกซิงค์เฟอไรท์ที่มีอยู่ในฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้าด้วยผงเหล็ก

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์, exPiyakarnt Khamsriraphap, exPanyawat Wangyao, "Electric Arc Furnace Dust Treatment Process by Iron Powder", Key Engineering Materials, ปีที่ 656-657, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 428-433