การผลิตและการแสดงออกของการสร้างกลิ่นรสทางชีวะ(bio-flavor)ของสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Kelp

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exNorishige Yotsukura, exYoshinori Katsuyama, exYusuke Takata, exTadahiko Kajiwara, "APPROACH APPLICATION OF BIOFLAVOR ALDEHYDE FROM KELP, SACCHARINA FOR ITS CRITERIA TAXONOMY", Phycologia, ปีที่ 56, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 21-21
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exNorishige Yotsukura, exYoshinori Katsuyama, exYusuke Takata, exTadahiko Kajiwara, "APPROACH APPLICATION OF BIOFLAVOR ALDEHYDE FROM KELP, SACCHARINA FOR ITS CRITERIA TAXONOMY", The 11th International Phycological Congress (IPC11), 13-19 August 2017, Szczecin, Poland, 13 - 19 สิงหาคม 2017, Szczecin สาธารณรัฐโปแลนด์
2013 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exNorishige Yotsukura, exYoshinori Katsuyama, exYosuke Takata, exTadahiko Kajiwara, "Bioflavor formation in an edible algae, Saccharina japonica", 21st International Seaweed Symposium, April 21-26, 2013, Bali,Indonesia, 21 - 26 เมษายน 2013, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย