การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบและเวลา

Publish Year International Journal 2
2014 exTanakorn Sritarapipat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, "Fusion and registration of THEOS multispectral and panchromatic images", International Journal of Remote Sensing , ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2014, หน้า 5120-5147
2013 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exRatchawit Sirisommai, exApisit Eiumnoh, "A Joint Land Cover Mapping and Image Registration Algorithm Based on a Markov Random Field Model", Remote Sensing, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 5089-5121
Publish Year International Conference 5
2013 exNaphat Rattanathawornkiti , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, exMakoto Sato, "Fusion between Wii Remote and FaceAPI for Desktop Virtual Reality", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exKitti Chumkesornkulkij, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exApisit Eiumnoh, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, "Estimated Rice Cultivation Date by Using MODIS NDVI Time-Series Data", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exSettaporn Sriwilai, exThitiporn Chanwimaluang, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, "A Land Cover Mapping Algorithm Based on the Level Set Method", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2012 exRatchawit Sirisommai, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exApisit Eiumnoh, exPreesan Rakwatin, exTsuyoshi Isshiki, "A Study of Sugarcane Field Mapping Using Multi-Temporal and Multi-Modal Satellite Imagery", The Third International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 22 - 24 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPreesarn Rakwatin , exRatchawit Sirisommai, exApisit Eiumnoh, exTsuyoshi Isshiki, "A MRF-BASED APPROACH FOR A MULTISENSOR LAND COVER MAPPING OF MIS-RESGISTERED IMAGES", IGARSS 2012, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium , 22 - 27 กรกฎาคม 2012, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี