แบบจำลองยูนิตเซลแบบสองมิติที่ถูกทำให้ง่ายสำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงเฉือนแบบขวางของคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางแบบคล้ายโครงยึดสามมิติ