ประสิทธิภาพการเป็นพาหะของยุงก้นปล่องและความไวต่อยาของเชื้อปรสิต.....