โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจจับเปลวไฟและควันด้วยกล้องวงจรปิด

Publish Year International Conference 2
2012 exSurangrak Sutiworwan, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPongthorn Apiroop, exSupakorn Siddhichai, exThitiporn Chanwimaluang, exMakoto Sato, "Planar Surface Area Calculation Using Camera and Orientation Sensor", IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems, 27 - 31 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exA. Khongma, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exT. Phatrapornnant, exY. Koike, exP. Rakprayoon, "Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with a Medical Image Application", International Conference on Computational Vision and Robotics, 19 สิงหาคม 2012, Bhubaneswar สาธารณรัฐอินเดีย