ปัจจัยในการสกัดต่อสมบัติของสารสกัดจากฝางและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "EXTRACTION FACTOR AFFECTING SAPPAN EXTRACT PROPERTIES AND ITS USE IN FOOD PRODUCT", VIII International Scientific Conference “Modern trends in science and technology”, 18 - 21 พฤศจิกายน 2016, สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน