ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 6
2016 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A Comparison of Attractants for Sampling Stomoxyscalcitrans (Diptera: Muscidae) on Dairy Farms in Saraburi Province, Thailand", Journal of Economic Entomology, ปีที่ 109, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 942-946
2015 exกราญ์จนา ถาอินชุม , inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Sylvie Manguin, exDr. Michael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Anopheles species diversity and distribution of the malaria vectors of Thailand", Trends in Parasitology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 109-119
2012 exSalazar, F.V., exAchee, N.L., exGrieco, J.P., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exEisen, L., exShah, P., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evaluation of a peridomestic mosquito trap for integration into an Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) push-pull control strategy", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 8-19
2012 exTananchai, C., exTisgratog, R., exGrieco, J.P., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Pyrethroid induced behavioral responses of Anopheles dirus, a vector of malaria in Thailand", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 187-196
2012 exT. Chauycharoensuk, exS. Manguin, exG.Duvallet, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Assessment of geraniol-incorporated polymers to control Aedes albopictus (Diptera:Culicidae)", Parasite, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2012, หน้า 427-432
2012 exK, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exJP, exMJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Behavioral responses of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to four essential oils in Thailand", Journal of Pest Science, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 309-320
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A comparison of attractants for Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, Thailand", The American Mosquito Control Association (AMCA 81st Annual Meeting) , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2015 exธนัญญา คำเพราะ, exอ.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intron variation in Timeless gene from Anopheles mosquito in Thailand", American Mosquito Control Association , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีนส์ อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2012 exปริญญ์ พันธ์งาม, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic reconstruction of malaria vectors in Thailand using multilocus DNA sequences", Society for Molecular Biology & Evolution Conference 2012 , 23 - 26 มิถุนายน 2012, ดับบลิน ไอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapa Suwonkerd, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in malaria vector", Annual Meeting for the Thailand Research Fund Senior Research Scholar) , 31 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย