การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคเป็ด และชุดตรวจสอบที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อตามธรรมชาติกับการได้รับวัคซีน