ศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพัทยา

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความสามารถของพื้นที่เพื่อการดำน้ำ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแหล่งดำน้ำธรรมชาติ และแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น จังหวัดพัทยา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4, 10 - 12 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย