ความเป็นเฉพาะในมอดูลคาทิกอรี และการวางนัยทั่วไปสำหรับอินเจคติวิที