การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างเรือเดินทะเลที่ใช้วัสดุเหล็กกล้าเชื่อมกับอลูมิเนียม

Publish Year International Journal 1
2013 exSakan Phengsakul, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thermal Treatment on Intermetallic Phases of Fe/Al Structural Transition Joints", ENERGY PROCEDIA, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2013, กรกฎาคม 2013, หน้า 782-790
Publish Year International Conference 1
2013 exSakan Phengsakul, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of damaged Fe/Al structural transition joint's specimen after exposure in marine environment", Interdisciplinary Research for Perspecive ASEAN Development, 16 - 17 มีนาคม 2013, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย