การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากวัสดุเพาะเห็ดฟางต่อการเจริญของเชื้อราแข่งขันในโรงเพาะเห็ด


แสดงความคิดเห็น

(0)