การสร้างเอนไซม์แมงกานีสเปอร์ออกซิเดสจากราที่คัดแยกใหม่สายพันธุ์ RYNF13 และการตรึงเอนไซม์