การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกีวีฟรุตคุณภาพสูง

Publish Year International Journal 1
2014 exT. Taticharoen, exA. Pichakum, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "NIRs Technique Development for Kiwifruit Flesh Color Evaluation", Acta Horticulturae, ปีที่ 1059, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 245-249