การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานโปรโตคอล TCP และ SCTP บนระบบการส่งข้อความด่วน

Publish Year National Conference 1
2011 exวโรดม ลิมปะพันธุ์, inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานโปรโตคอล TCP และ SCTP บนระบบการส่งข้อความด่วน", The 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 13 พฤษภาคม 2011, มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ประเทศไทย