การศึกษาจลนศาสตร์สารพิษและเมทาบอไลต์ของฟูซารินอนเอ็กซ์ในลูกสุกร

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Mayumi Ishizuka, exIkenaka Y, exธนิต แสงเทียนชัย, "Toxicokinetics and tissue depletion of Fusarenon-X and its metabolite nivalenol in piglets", Food and Chemical Toxicology, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 307-312
Publish Year International Conference 1
2013 exSaengtienchai, T, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exIkenaka Y, exProf.Dr. Mayumi Ishizuka, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetics and tissue depletions of fusarenon-X and its metabolites in piglets", ISM-MycoRed International Conference Europe 2013, 27 - 31 พฤษภาคม 2013, Martina Franca, Apulia สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2014 exธนิต แสงเทียนชัย, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIkenaka Y, exProf.Dr. Mayumi Ishizuka, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพิษจลนศาสตร์ของฟูซารีนอนเอ็กซ์ในลูกสุกร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2557, 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย