การปรับปรุงการจัดการคัดแยกจัดเก็บผลไม้พวก Climacteric ด้วยระบบฐานกฏ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์มะละกอสุกสำหรับผู้ค้าส่ง

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, exจริยาพร พิณพิมาย , exสินีนาฎ ศิลปชัย, "การปรับปรุงการจัดการคัดแยกจัดเก็บผลไม้พวก Climacteric ด้วยระบบฐานกฏกรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์มะละกอสุกสำหรับผู้ค้าส่ง", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 , 12 - 13 มกราคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย