โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2

Publish Year International Conference 1
2012 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, "The Farmer Shop as a business model for sustainability", Cooperating for change in the International Year of Cooperatives, 24 - 27 มิถุนายน 2012, Montreal แคนาดา