การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน

Publish Year International Journal 2
2015 exWoranuch, Sarekha, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exAkashi, Mitsuru, "Ferulic acid-coupled chitosan: Thermal stability and utilization as an antioxidant for biodegradable active packaging film", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 744-751
2013 exWoranuch, S., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Preparation, characterization and antioxidant property of water-soluble ferulic acid grafted chitosan", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 96, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, หน้า 495-502
Publish Year International Conference 3
2015 exSarekha Woranuch, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Ferulic acid-grafted chitosan: Thermal stability and feasibility as an antioxidant for active biodegradable packaging film", ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research, 17 - 18 กันยายน 2015, Hotel Mediterraneo, Rome, Italy สาธารณรัฐอิตาลี
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exSarekha Woranuch, "Synthesis and characterization of water soluble ferulic acid grafted chitosan", the 9th European Congress of Chemical Engineering, World Forum, The Hague, The Netherlands, 21 - 25 เมษายน 2013, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exWoranuch, S., "Water soluble ferulic acid-grafted chitosan: An antioxidant for active biodegradable films", 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2013, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exSarekha Woranuch, "Bio-based antioxidant with enhanced thermal stability for environmentally friendly active packaging film", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exSarekha Woranuch, "Water Soluble Ferulic Acid-grafted Chitosan: An Antioxidant for Active Biodegradable Films", The Fifteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV), 28 - 30 พฤษภาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย