การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

Publish Year International Journal 2
2016 exKhanoonkon, N., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exOgale, A.A., "Effect of stearic acid-grafted starch compatibilizer on properties of linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown film", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 165-173
2016 exKhanoonkon, Nattaporn, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exOgale, Amod A., "Morphological characteristics of stearic acid-grafted starch-compatibilized linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown film", EUROPEAN POLYMER JOURNAL, ปีที่ 76, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 266-277
Publish Year International Conference 3
2015 exNattaporn Khanoonkon, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exAmod A. Ogale, "Interfacial adhesion and properties improvement of polyethylene/thermoplastic starch blend compatibilized by stearic acid-grafted-starch", ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research, 17 - 18 กันยายน 2015, Hotel Mediterraneo, Rome, Italy สาธารณรัฐอิตาลี
2013 exKhanoonkon, N., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exAmod A. Ogale, "Effect of stearic acid grafted starch on processability and properties of polyethylene/thermoplastic starch blends", 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2013, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2013 exKhanoonkon, N., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of magnesium stearate on processability and properties of thermoplastic starch", 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2013, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 3
2014 exNattaporn Khanoonkon, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exAmod A. Ogale, ex?zgun ?zdermir, "Enhanced compatibility of polyethylene/thermoplastic starch blend by incorporating starch-g-fatty acid", The 4th Polymer Conference of Thailand, 20 - 21 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNattaporn Khanoonkon, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of Stearic Acid-grafted-Starch on Properties of Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend Films", The Fifteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV), 28 - 30 พฤษภาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exNattaporn Khanoonkon, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Preparation and properties of thermoplastic starch/magnesium stearate compounds", 3rd Polymer Conference of Thailand, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand, 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย