แยมมะละกอกลิ่นมะนาวน้ำตาลตำ

Publish Year International Trademark 1
2013 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลิตภัณฑ์แยมผัก", Kasetsart University, 2013