การศึกษาความต้องการคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษของพ่อครัว แม่ครัวชาวไทย

Publish Year International Conference 1
2012 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "From Thai Cooks'Perspectives to an English Language Course", 2012 International Conference and Workshop on TEFL & Applied Linguistics, 9 - 10 มีนาคม 2012, Taoyuan ไต้หวัน