การประเมินน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย