การเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในนมข้าวโพดและการรอดชีวิตในเครื่องดื่มหมักจากนมข้าวโพด

Publish Year National Conference 1
2012 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันธิยา พรหมบุตร, exทิพย์นภา ปัญญาประชุม, "การเจริญและการรอดชีวิตของโพรไบโอติกแลกโตบาซิลัสในนมข้าวโพด", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์”, 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย