การป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้สารสกัดผลฟักแม้วในหนูวิสตาร์เพศผู้

Publish Year National Conference 1
2011 exภัทราวรรณ คำบุญเรือง, inดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์, "การป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้สารสกัดผลฟักแม้วในหนูวิสตาร์เพศผู้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย