โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว

Publish Year International Journal 4
2023 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWarisara Asawaponwiput, exNatsue Yoshimura, exApichart Intarapanich, exDecho Surangsrirat, "Classification of Parkinson’s disease from smartphone recording data using time-frequency analysis and convolutional neural network", Technology and health care : official journal of the European Society for Engineering and Medicine, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 705-718
2021 exTiwat Pongthavornkamol, exAman Worasutr, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKamol Kaemarungsi, "X-Band Front-end Module of FMCW RADAR for Collision Avoidance Application", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 61-70
2016 exUdomchai Techavipoo, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWittawat Boonleelakul, exRachaporn Keinprasit, exTreepop Sunpetchniyom, exNobuhiko Sugino, exPairash Thajchayapong, "Toward Optimal Computation of Ultrasound Image Reconstruction Using CPU and GPU", Sensors, ปีที่ 16, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
2010 exUpady Hatthasin, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exKemathat Vibhatavanij, exNol Premasathian, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The use of RTOF and RSS for a one base station RFID system", IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2010, หน้า 184-195
Publish Year National Journal 1
2022 exDecho Surangsrirat, exWarisara Asawaponwiput, exNatsue Yoshimura, exApichart Intarapanich, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parkinson’s Disease Classification from Data Collected Using Smartphone: A Review of the Literature", Asian Medical Journal and Alternative Medicine, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 50-58
Publish Year International Conference 18
2023 exSunkom, P., inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrisurangkul, C., exNakayama, M., "Improved Heart Rate Estimation From Facial Videos Using Hair Detection and Majority Vote in Subintervals", 2023 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2023, พิษณุโลก ประเทศไทย
2021 exAman Worasutr, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTiwat Pongthavornkamol, exKazuhiko Fukawa, "Improved human detection algorithm by Indoor W-Band FMCW RADAR using K-means Technique", 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), 10 - 12 มีนาคม 2021, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exUdomchai Techavipoo, exRachaporn Keinprasit, exWarakorn Khamkaew, exPrachumpong Dangsakul, exPairash Thajchayapong, exSarun Angamnuaysiri, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Implementation of Asymmetric Kernel Median Filtering for Real-Time Ultrasound Imaging", 2018 11th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, Chiang Mai อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exKirote Arpanutud, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKazuhiko Fukawa, "Experiments for element spacing on a 2 by 2 patch antenna array", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exGoragod Pongthanisorn, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exYuko Hara-Azumi, "A Software Level Energy Efficient Algorithm on Real-Time Embedded System based on FreeRTOS", The 2017 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology, 2 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exMatenat Khamphroo, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exKazuhiko Fukawa, "Integrating MicroPython-based Educational Mobile Robot with Wireless Network", The 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, ICITEE 2017, 12 - 13 ตุลาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 exKirote Arpanutud, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKazuhiko Fukawa, "Element spacing optimization for 2 by 2 arrays", 2016 7th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 20 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exWittawat Boonleelakul , exUdomchai Techavipoo, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exTreepop Sunpetchniyom, exNobuhiko Sugino, exPairash Thajchayapong, "Ultrasound beamforming and image reconstruction using CPU and GPU", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2016 13th International Conference on, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikit Pechsuwan, exSawanee Aimsaard, exKittapas Pawiang, "Investigation of Mounting Effect for Single Layer Dual Mode Antenna for UHF RFID Tag using Open Stubs", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exT. Siritan, exU. Techavipoo, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exP. Pinunsottikul, exN. Sugino, exP. Thajchayapong, "Enhanced Pseudo-Dynamic Receive Beamforming Using Focusing Delay Error Compensation", Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2014 7th, 26 - 28 พฤศจิกายน 2014, Fukuoka ญี่ปุ่น
2013 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikit Pechsuwan, "Simulated results for single layer dual mode antennas for UHF RFID tag using open stubs", 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 4 - 6 กันยายน 2013, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 exฐานิดา ศิริตัน, exอุดมชัย เตชะวิภู, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราชพร เขียนประสิทธิ์, exภรนัย พินันโสตติกุล, exNobuhiko Sugino, exไพรัช ธัชยพงษ์, "Beamforming Complexity Reduction Methods for Low-Cost FPGA-based Implementation", The 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2013), 23 - 25 ตุลาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exวิทวัส บุญลีลากุล, exอุดมชัย เตชะวิภู, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราชพร เขียนประสิทธิ์, exภรนัย พินันโสตติกุล, exNobuhiko Sugino, exไพรัช ธัชยพงษ์, "Compression of Ultrasound RF Data Using Quantization and Decimation", The 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2013), 23 - 25 ตุลาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exThanida Siritan, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUdomchai Techavipoo, exDuangporn Lerslip, exNobuhiko Sugino, "Shifted Focusing Method for Ultrasound Imaging", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, Amphawa
2012 exUdomchai Techavipoo, exR. Keinprasit , exP. Pinunsottikul, exY. Jewajinda, exC. Punyasai, exP. Thajchayapong, exThanida Siritan, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Ultrasound Imaging System Prototype for RawData Acquisition", The 2012 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2012), 5 - 7 ธันวาคม 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 exSakharin Buachan , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanparith Marukatat, exHiroaki Kunieda, "A Fast Convergent Active Contour Model-based Background Subtraction for Object Tracking in Video", The Third International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 22 - 24 มีนาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exPiti Auearunyawat , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkinori Nishihara , exRachaporn Keinprasit, "Study of Relationship between Nitrogen Concentration and Sugarcane Leaf Colour", The Third International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 22 - 24 มีนาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exSakharin Buachan , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanparith Marukatat, exHiroaki Kunieda, "A Probabilistic Approach for an Active Contour-Based Background Subtraction", 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, 16 - 18 พฤษภาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exพรภัส เกิดประดับ, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลของตำแหน่งติดตั้งและขนาดของสายดินต่อการกระจายสนามไฟฟ้าบริเวณระบบจ่ายไฟฟ้าแคทินารีเหนือหัวของรถไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exSupat Samphanyuth, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanakorn Sununtachaikul, "Simulated Results for a Miniaturized Slot Antenna with Cavity Backed using Semi-Lumped Capacitor at 433 MHz", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย