เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 5 - 7 มิถุนายน 2013, หนองคาย ประเทศไทย