การวิเคราะห์รูปภาพสำหรับการทดสอบคานเหล็ก

Publish Year National Conference 1
2012 exกมลชนก ศรีคงศรี, exธิติมา อ่อนอุระ, exชญาภา อยู่ป้อม, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์รูปภาพสำหรับการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนเ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย