การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ