การศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์ดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ภายใต้สภาวะเครียดต่างๆ

Publish Year National Conference 1
2011 exWatcharaporn Ruangsit, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Expression Analysis of DNA Methyltransferases in Chlamydomonas reinhardtii", The 3rd International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 6 - 8 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย