การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ

Publish Year National Conference 1
2012 exนางสาวศิริลักษณ์ สิทธิช่วย, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางจุลินทรีย์ของผักสดและการยับยั้งเชื้อก่อโรคโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4, 20 เมษายน 2555., 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย