การพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประจำการผ่านการวิเคราะห์บันทึกภาคสนามของนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Developing Science Teachers’ Understanding Nature of Science through New York Time’s Scientist at Work Science Blogs", the International e-Learning Conference 2012 (IEC2012) : "Smart Innovations in Education and Lifelong Learning" , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย