การผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ยับยั้งเชื้อก่อโรคสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิล

Publish Year International Conference 1
2015 exSaichai Keaw-on, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ANTAGONISTIC ACTIVITY AGAINST FISH PATHOGENS AND IN VITRO PROBIOTIC PROPERTIES OF LACTIC ACID BACTERIA", Proceeding of International Conference On Research, Implementation And Education Of Mathematics And Sciences 2015, Yogyakarta State University, 17 - 19 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย