การผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ยับยั้งเชื้อก่อโรคสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิล