การพัฒนาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำโดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน

Publish Year National Conference 1
2012 inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, exนายปรเมนทร์ พอใจ , exนายอดิศักดิ์ ปัญญานุช, "การปรับปรุงคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ(ไดโอด)โดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน", The 38 th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ณ ดิเอ็มเพรส คอนเวนชั่น ฮอล จังหวัดเชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย